La FAVB reclama que es faci pública la llista d’escoles que tenen amiant a prop

Video thumbnail for 090222sgamiant

Defensen que una informació oficial i un pla de retirada del fibrociment evitaran l’estigmatització dels centres educatius en el període de preinscripció

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) ha demanat a la conselleria d’Educació, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació que facin pública la relació d’escoles amb presència d’amiant a prop. En concret, diuen que cal identificar els casos en què s’hagi detectat en algun edifici o construcció en un radi de 100 metres al voltant del centre. La FAVB també reclama que aquesta informació s’acompanyi d’un pla d’erradicació de l’amiant per a la retirada completa d’aquest material. Una petició que fan en el període de portes obertes previ a la preinscripció escolar.

Redacció. betevé. 09/02/2022

Acord amb el districte Horta-Guinardó

El principal problema o entrebanc que teníem per poder solucionar el tema es la qualificació de volum disconforme d’aquest espai.

Conjuntament vam arribar a la reflexió de que la Salut Pública prima davant dels interessos econòmics de la propietat i amb l’exposició d’arguments legals que considerem es tenen que tenir present en defensa de la Salut Pública i ens ajuden en la reivindicació d’aconseguir la retirada definitiva de l’amiant en el nostre entorn. Es va arribar a l’acord de paralitzar la concessió de llicències per tal de canviar l’ús del que abans era un aparcament interior per convertir-se en un supermercat Aldi.

Els arguments legals utilitzats van ser:

RD 396/2006 en el sentit de que per cada actuació amb presència de MCA és necessari un Pla de treball autoritzat per l’autoritat laboral i desenvolupat per una empresa RERA. Creiem que sense aquesta autorització no es tenen que donar llicències d’obra.

INSTRUCCIÓ 1/2021 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS, TREBALL AUTÒNOM, SEGURETAT I SALUT LABORAL RELATIVA A L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 396/2006, DE 31 DE MARÇ, SOBRE L’AMIANT, PEL QUE FA AL DOBLATGE DE COBERTES I A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS O DE QUALSEVOL ALTRE ELEMENT SOBRE COBERTES DE FIBROCIMENT.

Ordenanza de usos del paisaje urbano

               Art. 42 Certificado de seguridad

               Art. 43  Exigencia del deber de conservación de los edificios

Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la legalidad urbanística

Comunidad Autónoma de Cataluña «DOGC» núm. 6623, de 15 de mayo de 2014 Referencia: DOGC-f-2014-90293

Sección 2. Estado ruinoso de los inmuebles

           Artículo 79. Declaración de estado ruinoso.

Sección 4. Actos de conservación, rehabilitación y protección urgentes

           Artículo 95. Riesgo inminente para la salud y la seguridad.

Orden de 7 de Diciembre de 2001 publicada en BOE núm. 299 Viernes 14 diciembre 2001

Pensem que aquest acord amb el Districte de Horta-Guinardó es d’aplicació general en tot el municipi i pot obrir vies de solució per la retirada de cobertes i tàbics pluvials de fibrociment que sens dubte tenen menys problemes de caràcter urbanístic que la que vos donem de referenca.

Multa per l’amiant de l’antiga fàbrica Alchemika

L’Ajuntament ha sancionat el propietari amb 3.000 euros per la teulada de l’edifici que fa 4.000 metres

L’Ajuntament de Barcelona ha multat amb 3.000 euros el propietari de l’edifici amb la coberta de 4.000 metres quadrats d’amiant, a l’illa d’equipament de l’antiga fàbrica Alchemika, al districte de Sant Martí, segons ha pogut saber betevé. De fet, el districte ja va fer una revisió de les instal·lacions el maig del 2021, i, a l’octubre, va notificar al propietari que el material de la teulada ha sobrepassat la seva vida útil i s’ha de restituir.

Betev. Redacció . Dijous, 20 de gener del 2022

Veïnes del Poblenou i famílies de l’Escola Fluvià reclamen un informe oficial d’avaluació d’amiant a prop de l’entorn escolar

Veïnes del Poblenou i famílies de l’Escola Fluvià reclamen un informe oficial d’avaluació d’amiant a prop de l’entorn escolar

Comunicat vàries entitats.-

L’Associació de Famílies de l’Escola Fluvià, juntament amb l’Associació Cultural i Social Bac de Roda, la Comissió de Salut del Poblenou i un grup de veïns i veïnes reclamem a l’Ajuntament de Barcelona que encara no hagi avaluat la presència d’amiant a la nau ubicada al carrer Fluvià, 89, edifici proper a l’Escola Fluvià, on actualment s’hi estan fent obres per obrir-hi un nou negoci

El veïnat i les famílies vam tenir una primera confirmació de l’existència d’amiant en aquest edifici el 21 d’abril de 2021, gràcies a una inspecció tècnica del Districte de Sant Martí. En aquell moment, es va assegurar a les famílies i al veïnat que, finalitzat el mes del període d’al·legacions, en tres mesos es procediria a la retirada de l’amiant de la nau esmentada, antiga fàbrica de Norma Còmics.

Mesos més tard, el veïnat i les famílies van ser informades que el propietari de l’edifici havia encarregat una inspecció privada que negava l’existència de fibrociment a les seves instal·lacions. A dia d’avui, en aquesta nau continuen les obres d’adequació de l’espai com a futura instal·lació
esportiva, sense que ni el veïnat ni les famílies tinguin un informe públic on s’analitzi l’existència d’aquest fibrociment que, donat el cas, podria afectar greument la salut d’infants i persones adultes.

Ja fa mesos que demanem una reunió amb totes les parts implicades en aquest assumpte com ara Salut Pública, Medi Ambient, Districte de Sant Martí i a dia d’avui encara no hi ha una data tancada.

En tant aquesta reunió no sigui efectiva i es disposi d’un informe neutral i públic que confirmi si hi ha o no amiant prop de l’entorn escolar, entenem que el més adient seria l’aturada de les obres. (Comunicat pdf)