A casa meva tinc amiant?

Encara avui a prop de casa podem trobar-nos amb instal·lacions i objectes que poden tenir aquest tipus de fibrociment.

Les més comunes son les plaques d’uralita, que poden ser ondulades o llises; jardineres, xemeneies i sortides de fum, reixes de ventilació i canonades o dipòsits d’aigua.

S’aconsella:

  • No tocar ni manipular material que contingui o sigui sospitós de contenir amiant ni fer forats amb trepador.
  • No treure el material i molt menys dipositar-lo en un abocador no controlat ja que pot constituir un delicte.
  • Evitar com sigui l’escampament de fibres de fibrociment en el medi ambient.