DENÚNCIA

On denunciar?

En cas d’observar amiant abandonat en llocs públics, cal avisar les autoritats locals, serveis de salut, inspecció de treball o Agència Catalana de Residus segons els casos.

En situacions més extremes que poguessin constituir un perill per a la salut pública es podria fer, a més, un escrit informant dels fets observats al Síndic de Greuges i la Fiscalia de Medi Ambient per si són constitutius de delicte.

La manipulació indeguda o l’abandonament de materials que continguin amiant en llocs públics poden ser consitutius d’un delicte mediambiental o contra la salut pública.

En cas que tinguis problemes amb l’amiant demana indicacions a l’administració. Al telèfon d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, 010, us donaràn informació sobre el protocol a seguir.

Quan l’afectació per amiant és d’ambit col·lectiu, per ser d’un equipament o per afectar a nombroses veines i veïns, posa’t en contacte amb l’associació veinal del teu barri.

També has de saber que la Generalitat i l’AMB tenen previstes unes línies de subvencions.