Monogràfic Avantprojecte de Llei d’erradicació de l’amiant

El proper dilluns, 21 de desembre de 2020, la Comissió contra l’amiant de la Favb farà una sessió monogràfica per parlar de l’elaboració de l’Avantprojecte de Llei d’erradicació de l’amiant per part de la Generalitat

Des de la Comissió contra l’amiant de la Favb volem fer una sessió monogràfica per parlar de l’elaboració de l’Avantprojecte de Llei d’erradicació de l’amiant per part de la Generalitat.

És molt important aconseguir que el Parlament de Catalunya aprovi una Llei que consideri l’amiant com un perill per la salut pública i que posi els bases per la seva total erradicació en compliment de les directrius europees.

Ens cal saber com s’està treballant aquest tema i en la mesura del possible poder incidir en la seva elaboració.

Per aquest motiu el nostre col·laborador i especialista, Lluís Mallart, com a persona que està implicada directament en la comissió de la Generalitat de Desamiant-cat com representant de Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l’amiant ens explicarà directament el què i com s’està fent aquesta tramitació.

Us esperem, el dia 21 a les 18h en aquesta adreça: https://zoom.us/j/95791575593 (Enlace externo)

La Generalitat ha obert un canal de participació on podem posar les nostres observacions tant individuals com col·lectives: aquí (Enlace externo)

Us esperem,

Miguel Moreno, Joan Maria Soler

Comissió contra l’Amiant

Comissió de l’amiant de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Prosperitat

AVV de la Prosperitat constitueix una Comissió de l’Amiant

A l’AVV de la Prosperitat s’ha constituït un grup de treball sobre la problemàtica de l’amiant. Aquest material perillós per a la salut és present al barri, tant en edificis privats com públics. L’objectiu és detectar-lo i treballar per a la seva erradicació.

També formem part de la comissió contra l’amiant de la Favb, que comparteix informació i lluites amb la resta de barris i es reuneix els primers dimecres de mes.

Comença l’enderroc de la nau incendiada a Badalona, on es descarten més víctimes mortals

Els bombers han finalitzat les tasques d’extinció del foc i donen gairebé per descartat que hi hagi més víctimes

¡Atención a las prisas por derruir el edificio!

Creo que es necesario recordar que, con carácter previo a la demolición del edificio, se debe retirar por una empresa RERA la totalidad del fibrocemento existente en la zona. Tanto el de la cubierta como el que haya quedado en los escombros.

Por otro parte, se debe asegurar la trazabilidad del fibrocemento retirado hasta su entrega en depósito autorizado y no se debe mezclar con escombros no tóxicos.

José Ramon. Jubilats MACOSA-ALSTOM

Avantprojecte de llei d’erradicació de l’amiant

Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència

Consulta pública prèvia a l’elaboració de la llei d’erradicació de l’amiant

La consulta té per objecte recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la ciutadania i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats per poder regular, amb caràcter general i de forma uniforme en tot el territori, l’erradicació de l’amiant per tal de salvaguardar la salut de la població pel que fa a l’exposició a aquest material.